ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 – Μήνας πρόληψης και ενημέρωσης του καρκίνου του μαστού.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τομοσύνθεση Μαστού (3D)

EUROMED ΤΡΙΚΑΛΩΝ EUROMED ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΑ

Μαστογράφος  της εταιρίας  PlanmedClarity 3D

Τι είναι η Ψηφιακή 3D Τομοσύνθεση Μαστού;

Η Τομοσύνθεση ή αλλιώς Τρισδιάστατη (3D) μαστογραφία με τομοσύνθεση είναι μία καινοτομία στην εντόπιση του καρκίνου του μαστού. Είναι η εξέλιξη της ψηφιακής (2D) μαστογραφίας και αποτελεί το παρόν και το μέλλον στην απεικόνιση του μαστού.

Η τομοσύνθεση είναι μία 3D τεχνολογία απεικόνισης των μαστών που βασίζεται σε πολλαπλές διαφορετικές γωνίες λήψεων σε έναν μαστό.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τομοσύνθεσης;

  • Αυξάνεται σημαντικά η ανίχνευση των διηθητικών μορφών καρκίνου του μαστού.
  • Ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ψευδούς διάγνωσης.
  • Πρώιμο εντοπισμό καρκίνων στον μαστό που είναι μικροί σε μέγεθος ή «υποκρύπτονται» από τον παρακείμενο πυκνό ιστό.
  • Δίνει πιο «καθαρές» εικόνες σε πυκνούς μαστούς.

Μαστογράφος  της εταιρίας  PlanmedClarity 3D Τι είναι η Ψηφιακή 3D Τομοσύνθεση Μαστού; Η Τομοσύνθεση ή αλλιώς Τρισδιάστατη (3D) μαστογραφία με...

Ψηφιακή Μαστογραφία (DR)

EUROMED ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πλεονεκτήματα της Ψηφιακής Μαστογραφίας

– Εντοπίζονται μικρότερες βλάβες καθώς η απεικόνιση είναι σημαντικά πιο ευκρινής.

– Μειώνεται η δόση της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται, καθώς ειδικά η Ψηφιακή Μαστογραφία (FFDM) δίνει λιγότερη ακτινοβολία από την αναλογική αλλά και από την ψηφιοποιημένη (CR).

– Μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος εξέτασης σε σχέση με την αναλογική, γιατί δεν υπάρχει η διαδικασία εμφάνισης films που στο παρελθόν ήταν αρκετά χρονοβόρα.

– Οι εικόνες που λαμβάνονται στην ψηφιακή μαστογραφία είναι υψηλότερης ανάλυσης και εκτυπώνονται από laser εκτυπωτές με σταθερό τρόπο, βοηθώντας έτσι τον ακτινοδιαγνώστη στην έγκαιρη και πιο αποτελεσματική διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Επίσης μειώνονται οι επαναλήψεις και οι εντοπιστικές / μεγενθυντικές λήψεις οι οποίες επιβαρύνουν με ακτινοβολία τους εξεταζόμενους.

– Η εικόνα μπορεί να αποθηκευτεί σε ψηφιακή μορφή σε έναν υπολογιστή και να παραμείνει έτσι αναλλοίωτη και εύκολα διαθέσιμη για συγκριτικούς ελέγχους.

Πλεονεκτήματα της Ψηφιακής Μαστογραφίας – Εντοπίζονται μικρότερες βλάβες καθώς η απεικόνιση είναι σημαντικά πιο ευκρινής. – Μειώνεται η δόση της...

EUROMED ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Συγγρού 28 & Φλέμινγκ

2431 074480

EUROMED ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Ιωαννίνων 11, Καλαμπάκα

2432306820

EUROMED ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Ιωαννίνων 11, Καλαμπάκα

2432306820