ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 – Μήνας πρόληψης και ενημέρωσης του καρκίνου του μαστού.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ελαστογραφία

Στο κέντρο μας με χρήση ηχοβολέων και λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας πραγματοποιούνται :

 • ελαστογραφία θυρεοειδούς
 • ελαστογραφία μαστών

Η Ελαστογραφία είναι μία νέα υπερηχογραφική μέθοδος μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών. Είναι εντελώς ανώδυνη και αποτελεί προέκταση της υπερηχογραφικής εικόνας, προσθέτοντας μία νέα διάσταση στη μελέτη των ιστών.

 

Η πλέον εξελιγμένη μορφή ελαστογραφίας είναι η ShearWave Ελαστογραφία, η οποία πραγματοποιείται στο κέντρο μας σε αντίθεση με την απλή (strain):

 • δεν απαιτεί την εφαρμογή πίεσης από το χειριστή στο υπό εξέταση όργανο, καθιστώντας τις μετρήσεις αντικειμενικές και συγκρίσιμες.
 • επιτρέπει τη μέτρηση της σκληρότητας των ιστών όχι μόνο στα επιφανειακά όργανα, αλλά και στα εν τω βάθει όργανα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ SHEARWAVE ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • Επιλέγονται καλύτερα τα προς βιοψία ευρήματα και μειώνονται οι βιοψίες.
 • Σχεδιάζεται έτσι η βιοψία, ώστε τα δείγματα να είναι υψηλής διαγνωστικής αξίας.
 • Αναδεικνύονται μικρές βλάβες, όπου ο συνηθισμένος υπερηχογραφικός έλεγχος αδυνατεί να εντοπίσει.
 • Αναδεικνύεται η πραγματική έκταση της βλάβης, που μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αρχική εικόνα στο συνήθη υπερηχογραφικό έλεγχο.
 • Παρακολουθούνται πληρέστερα τα ευρήματα, αν ενδείκνυται παρακολούθηση.

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

 • Στη διερεύνηση όζων στον υπερηχογραφικό έλεγχο του θυρεοειδή (δίνει περισσότερες πληροφορίες για την πιθανότητα ένας όζος να είναι κακοήθης).
 • Στη διερεύνηση ύποπτων ευρημάτων στον υπερηχογραφικό έλεγχο των μαστών (π.χ σε γυναίκες με ινοκυστική μαστοπάθεια αναδεικνύονται καλύτερα οι πραγματικές κύστεις από κακοήθειες που μοιάζουν με κύστεις).

EUROMED ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Συγγρού 28 & Φλέμινγκ

2431 074480